Tom Mayo XL Midnight Rambler

6K Stellite Blade

Titanium Frame

Lightly Used

$2,799

 

ITEM # TMMR6K-1